Τοποθεσία: Αθήνα
Τι προσφέρει: Ασφαλιστικές υπηρεσίες
ασφάλιση περιουσίας, αστική ευθύνη

Συνεργαζόμαστε για την ασφάλιση της περιουσίας σας και την αστική ευθύνη του χώρου των φιλοξενούμενων σας.