Τοποθεσία: Βύρωνας (Κεντρικός Τομέας Αθηνών)
Τι προσφέρει: Λογιστικές Υπηρεσίες
accounting services
  • Λογιστική υποστήριξη στην εφαρμογή της πλατφόρμας της Airbnb
  • Δημιουργία μητρώου ιδιοκτητών-διαχειριστών
  • Παροχή συμβουλών για τη φορολογική διαχείριση των μισθωμάτων